វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

2   0

FYI


ជាពាក្យកាត់ដែលមានន័យថាការជូនដំណឹងដើម្បីអោយលោកអ្នកទទួលបាននូវពត៌មាន
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Fighting


ការវាយតប់ រឺ ជាឃ្លាសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអោយបុគ្គលណាម្នាក់តស៊ូដើម្បីទទួលជ័យជំនះ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Fc


ជាពាក្យកាត់របស់ពាក្យខ្វែងម្រាមដៃដែលមានន័យថាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យរឺសំណាងល្អ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Exp


អុិចស្ប៉ូណង់ស្សែល។ រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលតំណាងដោយអក្សរអឺ(e)ស្វ័យគុណអុិច(x)
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Demo


ការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីបង្ហាញពីមតិយោបល់រឺការសម្រេចចិត្ត រឺ បាតុកម្មតស៊ូមតិ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Awesome


ពាក្យសម្រាប់កោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងដល់នរណាម្នាក់រឺវត្ថុអ្វីមួយ។ យ៉ាងល្អអស្ចារ្យ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

App


កម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងទូរសព្ទដៃ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Amen


ពាក្យសម្រាប់គ្រឹស្តបរិសទ្ទប្រើប្រាស់មាននយ័ជាភាសាខ្មែរដូចទៅនឹងពាក្យសាធុៗ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Add


បន្ថែម រឺ ការបូកបន្ថែមទៅលើអ្វីមួយ
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

(y)


សញ្ញាមេដៃបង្ហាញអំពីលទ្ធផលល្អប្រសើរ រឺ កិច្ចការសំរេចបានដោយជោគជយ័
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 19, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

2   0

order


បញ្ជារ កុម្មង់ ប្រាប់ ប្រាប់អោយធ្វើ បញ្ជារអោយធ្វើអ្វីមួយ ប្រាប់អោយធ្វើអ្វីមួយ កុម្មង់ប្រាប់ បញ្ជារអោយធ្វើ លំដាប់ លំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង ពីខ្ពស់មកទាប ពីធំទៅតូច ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ពីលើចុះក្រោម តាមព្យជ្ជណៈ តាមតួអក្សរ តាមលំដាប់លំដោយ តាមរបៀបរៀបរយ
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

2   1

Wtf


អត្ថន័យនេះគឺជា​​18+។ សូមចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញអត្ថន័យនេះ។
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)   18+

3   0

XOXO


ថើប ស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងក្តីស្រលាញ់ ការពេញចិត្ត សញ្ញាតំណាងការពេញចិត្ត អោប ការអោប សញ្ញាតំណាងការអោប ការអោបរឹត សេចក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្ត ស្នេហ៍ស្និទ្ធ តំណាងការអោប តំណាងការថើប តំណាងការអោបថើប តំណាងការស្រលាញ់ តំណាងការពេញចិត្ត តំណាងស្នាមថើប ការថើប
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Pick up


លើក ទទួល ទៅយក ទៅទទួល លើកទទួល ប្រមូល លើកឡើង ប្រមូលឡើង យក ប្រមូលយក ប្រមូលផ្តុំ រថយន្តភីកអាប់ រើស រើសឡើង រើសយក រើសទុក យកទុក ប្រមូលទុក លើកទុក លើកយក
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Vote


បោះឆ្នោត បោះឆ្នោតជ្រើសរើស បោះឆ្នោតគាំទ្រ បោះឆ្នោតសម្រេច ជ្រើសរើស ជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ការជ្រើសរើស ការជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតំណាង ការជ្រើសរើសតំណាង ការបង្ហាញជំរើស សម្លេងឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោត ឆ្នោត ការជ្រើសតាំង ស្ទង់មតិ ប្រជាមតិ
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

3   0

Wanna


ចង់ ចង់បាន ចង់ធ្វើអ្វីមួយ ចង់បានអ្វីមួយ ចំណង់ ការចង់បាន ប្រាថ្នា ប្រាថ្នាចង់បាន ប៉ង ប៉ងប្រាថ្នា ប៉ុនប៉ងចង់បាន ប៉ុនប៉ងប្រាថ្នា បំណង បន់ផ្សង ប៉ងប្រថ្នាចង់បានអ្វីមួយ ផ្សង ប្រាថ្នាផ្សង ចំណង់ចង់បាន ចំណង់ប្រថ្នា ត្រូវការ
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   1

Inbox


ប្រអប់សារ ប្រអប់សំបុត្រ ប្រអប់ដាក់សំបុត្រ ប្រអប់ដាក់សារ ប្រអប់ទុកសំបុត្រ ប្រអប់ទុកសារ ប្រអប់សារសំបុត្រ ធុងសារ ធុងសំបុត្រ ប្រអប់លិខិត ប្រអប់សារលិខិត កេសសំបុត្រ កេសសារលិខិត កន្លែងរក្សាទុកសំបុត្រ កន្លែងទុកសារ កន្លែងផ្ញើរសារទុក កន្លែងទុកលិខិត ធុងទុកសារលិខិត ប្រអប់រក្សាសំបុត្រ ប្រអប់រក្សាសារលិខិត
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Awesome


ល្អ ល្អខ្លាំង ល្អអស្ចារ្យ ល្អក្រៃលែង អស្ចារ្យ ល្អណាស់ ល្អមែនទែន គួរអោយស្ងើច គួរអោយសរសើរ គួរអោយស្ងើចសរសើរ អស្ចារ្យខ្លាំង ខ្លាំងក្លា ដែលមានសម្ថភាពខ្លាំង ធ្វើបានយ៉ាងល្អ ធ្វើយ៉ាងអស្ចារ្យ ល្អខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងអស្ចារ្យ ខ្លាំងក្រៃលែង សម្ថភាពល្អខ្លាំង សម្ថភាពអស្ចារ្យ
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

Add


ថែម បន្ថែម បូក បូកថែម រួម រួមបញ្ចូល រួមបន្ថែម បញ្ចូលថែម ដាក់ថែម ដាក់បញ្ចូល ដាក់បន្ថែម បូកបន្ថែម ថែមពីលេី កើន កើនឡើង បូកបញ្ចូល កើនបន្ថែម បំប៉ោង បំប៉ោងថែម ធ្វើអោយកើន
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

វណ្ណា


(vahna): gold, golden, from Sanskrit varṇa (वर्ण)
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ទី


(toy-ee): Thủy (Vietnamese version of Chinese 水), meaning water
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

សំណាង


lucky
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

1   0

ម៉ាលី


(mahlee)
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   1

គុន្ធា


(kunt-hee-ah)
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

1   0

កុសល


(kohsahl)meaning good deed
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ចិន្ដា


(chahndah): (More popular Khmer names) meaning heart or mind
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

1   0

ស្រី


(sareiy): (Khmer, meaning girl; from the Sanskrit strī́ [स्त्री])
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ជា


(chee-ay-tah) meaning birth, nation, origin
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0


Balin
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

1   0

អៀវ


ʔum
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

អាង


ʔiəm
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ឡាយ


ឡុង
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ហ៊ុ


hou
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ហាក៉


ហុង
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

សោម


Saturday
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

សេង


sein
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

ស៊ុយ


សៀង
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

សុង


son
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

សឺ


sok
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

0   0

សាយ


sɨn
  (2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)ទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10