អត្ថន័យ កញ្ជើ
កញ្ជើ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យកញ្ជើទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃកញ្ជើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   0

កញ្ជើ


កញ្ជើ។'' =បច្ចេកសព្ទដកស្រង់= =បំណកប្រែ= នាមរនាប់ #រាប់ចំនួនដែលវាល់ជាកញ្ជើ។ #:អង្ករ ១ កញ្ជើ។ =បំណកប្រែ= ឯកសារយោង #វចនានុក្រមជួនណាត។ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:km:ពាក្យខ្វះរូបចំណាត់ថ្នាក់ក្រុ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

1   0

កញ្ជើ


កញ្ជើគឺជាវត្ថុម្យាងដែលគេសម្រាប់យកទៅប្រើដាក់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង
Theara - 17 តុលា, 2019

3

1   1

កញ្ជើ


ខ្នាត​រង្វាល់​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ សម្រាប់​វាល់​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ វត្ថុ​ល្អិតៗ ជាដើម ដែល​ត្បាញ​ដោយ​បន្ទះ​ឫស្សី ខាងលើ​មាន​រាង​មូល ហៅ​ថា មាត់​ក្ដាប់ និង​បន្ទោះ​ផ្ដៅ​ខាងក្រោម​រាប ហៅ​ថា បាត ។ ឧ. អង្ករ​មួយ​កញ្ជើ ។ [..]
ប្រភព: choukhmer.wordpress.com

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃកញ្ជើ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< បំពង់ ល្អី >>