អត្ថន័យ ផ្កា
ផ្កា​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ4អត្ថន័យនៃពាក្យផ្កាទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃផ្កាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

13 Thumbs up   0 Thumbs down

ផ្កា


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាខ្មែរ
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

11 Thumbs up   3 Thumbs down

ផ្កា


ផ្កាត្រកួុនមានន័យយ៉ាងមិចចំពោះមនុស្សស្រី
អនាមិក - 11 កញ្ញា 2019

3

5 Thumbs up   0 Thumbs down

ផ្កា


ក្ដីស្រលាញ់៖ ផ្កាម្លិះជានិមិត្តរូបនៃក្ដីស្រលាញ់និងការពេញចិត្តដែលយើងមានចំពោះនរណាម្នាក់។ ផ្កាដ៏ទន់និងមានក្លិនក្រអូបនេះនៅទីនេះសម្រាប់រំលឹកយើងពីមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់និងសម្រាប់ជាកាដូរដ៏ឥតខ្ចោះដល់មនុស្សពិសេសម្នាក់នោះ
sokha danith - 13 កញ្ញា 2023

4

7 Thumbs up   2 Thumbs down

ផ្កា


ចំណែក​អវយវៈ​នៃ​រុក្ខជាតិ, តិណជាតិ​ជាដើម​ដែល​ចេញ​ពី​មែក, ពី​ធាង, ពី​ក្នុង​ចន្លោះ​ត្រួយ, ពី​សន្លឹក ឬ​ចេញ​ផ្ទាល់​ពី​ដើម សម្រាប់​ក្លាយ​កើត​ជា​ផ្លែ ឬ​មិន​កើត​ជា​ផ្លែ​ក៏​មាន ។ រូប​សណ្ឋាន​ជា​ផ្កា​នៅ​ផ្ទៃ​សំព [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< mul-script/doc Elephantidae >>