អត្ថន័យ ទុំទាវ
ទុំទាវ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យទុំទាវទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទុំទាវខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

6   1

ទុំទាវ


​ទុំទាវ គឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគេតែងយកមករំលឹកជានិច្ចក្នុងសង្គមខ្មែរដែលជារឿងស្ដែងចេញអំពីសេចក្ដីស្នេហាស្មោះស្ម័គ្ររវាងគូស្នេហ៍មួយគូ ប្រុស គឺ មានឈ្មោះថា ទុំ និងនារីម្នាក់ឈ្មោះថា ទាវ ដែលមានម្ដាយឈ្មោះទន់ សាច់រឿង [..]
ប្រភព: km.wikipedia.org

2

3   1

ទុំទាវ


ទុំស្លាប់ព្រោះទាវ
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

3

2   2

ទុំទាវ


ជាប្រលោមលោកស្នេហាមួយរបស់ព្រះភិក្ខុសោម។ រឿងនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ចាត់ទុកថាជារឿងពិត របស់ ភិក្ខុទុំ និង នាងទាវ ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ ព្រះបាទបរមរាជា។ រឿងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងចលនាអក្សរសីល្ប៍ខ្មែរ តាំ [..]
ប្រភព: km.wikipedia.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃទុំទាវ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< រឿង រ៉ូមេអូ និង ហ្ស៊ុយលីយេ ទុំ >>