អត្ថន័យ ស័ក
ស័ក​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ4អត្ថន័យនៃពាក្យស័កទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃស័កខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

ស័ក


សំ. កាល, សម័យ, យុគ; ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ; ពួក​ជន​ជា​តំណ​វង្ស​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ដោយ​ក្សត្រិយ៍ សកៈ ឬ សាលិវាហនៈ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ចំពោះ​តែ​ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ តាំង​ពី​ស័ក​ទី ១ ដល់ ស័ក​ទី ១០ ត្ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ស័ក


ប្រហក​បញ្ចូល; ដាក់​សៀត​ឬ​បញ្រ្ជក​ឲ្យ​ជាប់​នៅ ឬ​ក៏​ឲ្យ​ទើរ​នៅ : ស៊ក​បន្លួញ​ក្នុង​ដំណាប់, ស៊ក​រនុក​ទ្វារ, ស៊ក​ក្រដាស​ក្រោម​ពូក ។ ព. ប្រ. លូក​សម្ដី, សប​សម្ដី​ឲ្យ​ទាល់: ស៊ក​តែ​១​ម៉ាត់​បាត់​មាត់​ដូច​គេ​ចុក [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ស័ក


អាការៈ​មួយ​ប្រភេទ ជា​សរសៃ​ល្អិត​ៗ​ដុះ​លើ​ក្បាល​មនុស្ស​ឬ​លើ​ក្បាល​សត្វ​ពួក​ខ្លះ : កាត់​សក់, សិត​សក់,បួង​សក់, កោរ​សក់; សក់​សេះ ។ សក់​ក រោម​រឹង​សរសៃ​ថ្លោស​ៗ ដុះ​លើ​ដង​ក​សេះ ។ សក់​កណ្តាញ់ សក់​ដែល​ក្រញាញ់ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ស័ក


បក​សំបក, យក​សំបក​ចេញ, ធ្វើ​ឲ្យ​រសក : សក​សំបក; សក​អំពៅ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ចាស់​ឬ​សំបក​ចាស់​របូត​ចេញ​ឯង តាម​កាល​កំណត់ គឺ​ផ្លាស់​ស្បែក​ឬ​សំបក​ចាស់​ចេញ : ពស់​សក​សំណក, ក្តាម​សក; ពស់, ក្តាម, ម្រើម​ព្រះ, បង្កួ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< សូត្រ សំពត់ហូល ផាមួងខ្មែរ អសង្ខេយ្យ >>